تور مجارستان

تور مجارستان

 

 

مجارستان در اروپای مرکزی قرار گرفته و پایتخت آن بوداپست است. این کشور بسیار زیبا، یکی از مقاصد اصلی گردشگری محسوب می شود. مجارستان از شمال با اسلواکی، از شمال شرقی با اوکراین، از شرق و جنوب شرق با رومانی، از جنوب با صربستان و کرواسی، از جنوب غرب با اسلوونی و در غرب با اتریش هم مرز است. موقعیت جغرافیایی مجارستان، فرهنگ و اقتصاد شکوفای آن و جاذبه های دیدنی آن سبب شده که این کشور، مقصدی عالی برای سفر باشد. گردشگران معتقدند که جاذبه های گردشگری مجارستان در شب و روز دیدنی هستند. در سال 2017 مجارستان در رتبه یازدهمین کشور محبوب اروپایی برای گردشگران بوده است.

تور 3 شب بوداپست + 1 شب وین

تاریخ رفت

1398-10-21

تاریخ برگشت

1398-10-25

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

تاریخ رفت

1398-10-28

تاریخ برگشت

1398-11-02

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

تاریخ رفت

1398-11-05

تاریخ برگشت

1398-11-09

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

تاریخ رفت

1398-11-19

تاریخ برگشت

1398-11-23

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

تاریخ رفت

1398-12-03

تاریخ برگشت

1398-12-07

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

تاریخ رفت

1398-12-24

تاریخ برگشت

1398-12-28

اقامت

4 شب

هواپیمایی

ایران ایر

شروع قیمت از:

5500000 تومان  + 620 یورو

برنامه سفر

اسکرول

:

هوایی

مبدا:

تهران

مقصد:

استانبول

زمان حرکت:

07:40

مدت:

سه ساعت

مسافربری:

ترکیش

کلاس:

Economy

:

هوایی

مبدا:

استانبول

مقصد:

بوداپست

زمان حرکت:

12:35

مدت:

سیزده ساعت

مسافربری:

ترکیش

کلاس:

Economy

:

اتوبوس

مبدا:

بوداپست

مقصد:

وین

زمان حرکت:

10:00

مدت:

سه ساعت

مسافربری:

اتوبوس

کلاس:

VIP

:

هوایی

مبدا:

وین

مقصد:

تهران

زمان حرکت:

01:55

مدت:

سه ساعت

مسافربری:

ترکیش

کلاس:

Economy

اطلاعات هتل‌ها

اسکرول
اطلاعات هتلدوتختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت

NOVOTEL BUDAPEST CITY

وین

4 ستاره

BB

5500000 تومان  +  620 یورو 5500000 تومان  +  760 یورو 5400000 تومان  +  490 یورو 5400000 تومان  +  420 یورو

AUSTERIA TREND SAVOYEN

وین

4 ستاره

BB

اطلاعات تور

نوع سفر
ایران ایر
مدارک لازم

✅ کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه
1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد
ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم
الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود
2)دو قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.)
3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن
4) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.)
الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک
✅ باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500/000/000ريال باشد
6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکلا: پروانه وکالت
ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان
د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل )
✅ جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد
بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.)
8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار
✅ حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد
✅ تکمیل فرم مشخصات فردی
✅ارائه سند ملکی
✅پرینت و تمکن مالی 6 ماهه
✅ اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند
چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی شروع مبلــغ500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد
لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد.

خدمات آژانس

✈️ پرواز هواپیمایی ترکیش
◀️ 3 شب اقامت در بوداپست 1 شب اقامت در وین
◀️ هتل *4 به همراه صبحانه
◀️ بیمه مسافرتی
◀️ ترانسفر فرودگاهی
◀️ لیدر فارسی زبان
◀️خدمات ویزای شنگن
◀️2 روز گشت شهری

توضیحات تکمیلی

♦️ نرخ تور برای کودک زیر دو سال 120 یورو می باشد.
♦️ ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد.
♦️86 یورو هزینه سفارت + ترجمه مدارک به عهده مسافر می باشد.
♦️ مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفارت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.
♦️ در صورت داشتن هرگونه سوالی در ساعات غیر اداری با شماره 09122046276 ☎️ تماس حاصل فرمایید.

دیدنی های بوداپست

بوداپست مقصد بسیاری از گردشگران در تور مجارستان است. این شهر توسط رود دانوب به دو قسمت بخش تاریخی به نام بودا (Buda) و بخش مدرن (Pest) به نام پست تقسیم شده است. در هر گوشه ای از این شهر، جاذبه ای تاریخی یا فرهنگی وجود دارد. بوداپست را باید به خاطر معماری دیدنی، تاریخ پر فراز و نشیب و غذاهای لذیذش دوست داشت. شهری که در هر کوچه و خیابانش، نشانی از تاریخ و فرهنگ مردمی مهمان نواز دیده می شود. زیبایی های این شهر به قدری است که به یک شهر کارت پستالی تبدیل شده است.

1- ساختمان پارلمان مجارستان

این ساختمان یکی از زیباترین ساختمان های مجارستان و اروپا است و در سال های ۱۸۸۵ تا ۱۹۰۲ به‌عنوان پارلمان مجارستان مورد استفاده بود و اکنون یکی از میراث های فرهنگی و باستانی جهان محسوب می شود. این بنا با الهام از ساختمان پارلمان انگلستان ساخته شده و در کنار رودخانه دانوب و در حاشیه خیابان کوشوت لایوش در کناره رود گسترده شده است و محوطه پشتی این ساختمان فضاهای سبز زیبا و دلپذیری دارد.

2- کنیسه بوداپست

این کنیسه با توجه به مساحت و گنجایش اولین در اروپا و دومین در دنیا است و با ظرفیت 3000 نفر از زیباترین و بزرگ ترین بناهای مذهبی مجارستان است.

3- کلیسای ماتیاس

کلیسای ماتیاس به دلیل سبک معماری ویژه و سفال ها و شیشه های رنگی اش، از جمله مکان های دیدنی در تور مجارستان است. این کلیسا در قرن سیزدهم ساخته شده و در قرن 19 بازسازی شد و پنجره هایی با شیشه رنگی و یک محراب به آن اضافه شد.

4- رودخانه دانوب و پل زنجیری

دانوب بوداپست را به دو قسمت بودا و پست تقسیم می کند. پل های زیادی این دو قسمت شهر را به هم وصل می کنند اما به طور حتم فرصت نمی کنید که همۀ پل های دانوب را بگردید. بین این پل ها از پل زنجیری که قدیمی ترین پل دانوب است دیدن کنید و حس معلق بودن روی آب ها را تجربه کنید. ضمناً می توانید با اتوبوس دریایی یا تورهای دانوب گردی بیشتر با دانوب آشنا شوید.

5- دریاچه بالاتون

دریاچه بالاتون بزرگ‌ترین دریاچه طبیعی اروپاست که در نزدیکی شهر بوداپست واقع شده است و هتل های بسیار زیبا با امکانات آب درمانی و ماساژ در کناره های دریاچه همواره در انتظار جهانگردان است.

6- جزیره مارگارت

یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری شهر بوداپست است. گردشگران و محلی های زیادی برای تفریح و آب درمانی به آنجا می روند. در این جزیره علاوه بر آب های گرم، باغ، ساختمان های تاریخی و… قرار دارد.

7- حمام های آبگرم

بوداپست پایتخت اسپای دنیا، بزرگ‌ترین مجموعه حمام های اروپا را دارد و سفر به بوداپست بدون بازدید و رفتن به حمام های آبگرم آن کامل نمی شود.

8- اَرگ ماهیگیر

اَرگ ماهیگیر شبیه یادبودهای قرون وسطایی است که از آن می توانید دانوب، جزیرۀ مارگارت و پِست را با چشم اندازی ۳۶۰ درجه ببینید. هنگام غروب منظرۀ شهر از اینجا بسیار دیدنی است. این بنا به خاطر صنف ماهیگیرانی که در گذشته مسئولیت حفاظت از این قسمت از دیوارهای شهر را در قرون وسطی به عهده داشتند، به این اسم نام گذاری شده است.

9- قلعه بودا

این قلعه یکی از زیباترین و بزرگ‌ترین کاخ های اروپاست. قلعه بودا در قرن 11 میلادی ساخته شد و تا سال ها محل زندگی پادشاهان مجاری بود. بعد از ثبت آن در سال 1987 میلادی در فهرست جهانی یونسکو، کاربری قصر تغییر یافت و اکنون به عنوان گالری ملی مجارستان مورد استفاده است. این قلعه تعداد زیادی پله دارد ولی جذابیت این قلعه به قدری زیاد است که ارزش سختی کشیدن دارد.

10- کلیسای سنت استفان

در سال 1905 به دستور پادشاه وقت مجارستان کلیسای سنت استفان ساخته شد. گنبد ده متری کلیسای این ساختمان را به عنوان دومین بنای بلند شهر بوداپست قرار داده است. شیشه های رنگی، راه پله مارپیچ، سقف گنبدی زیبا و استفاده از نقاشی و مجسمه در بنا از جمله زیبایی های کلیسای سنت استفان باسیلیکا است.

11- خانه اپرای دولتی مجارستان

اگر به موسیقی و اپرا علاقه مندید در تور مجارستان بازدید از خانه اپرا را از دست ندهید. خانه اپرای دولتی مجارستان که در اصل به خانه اپرای سلطنتی مجارستان معروف است، ساختمانی است که به سبک معماری نئو رونسانس ساخته شده است.

12- میدان قهرمانان بوداپست

میدانی تاریخی که نمادی از تاریخ و هویت کشور است. جایی که در آن مجسمۀ قهرمانان کشور مثل پادشاهان مجارستان و یادبود سرباز گمنام را خواهید دید. در کنار این میدان خیابان آندراشی و در پشت این میدان پارک بزرگ شهر واقع شده است که در تابستان ها محل گردش توریست های خارجی است. در این پارک ماشین های برقی کوچک موجود است که می توانید اجاره کرده و در پارک گردش کنید

تور اتریش

اتریش، کشوری در غرب قاره اروپا قرار دارد و سرشار از مناظر طبیعی و چشم نواز است. به دلیل هنر، موسیقی و بناهایی با معماری شگفت انگیز، لقب مهد تمدن معماری و موسیقی جهان را به خود اختصاص داده است. اتریش از جنوب با ایتالیا و اسلوونی، از غرب با سوئیس و لیختن اشتاین، از شرق با اسلواکی و مجارستان و از شمال با جمهوری چک و آلمان مرز مشترک دارد. وین پایتخت اتریش، شهری تاریخی، ارزشمند و دارای مناظر طبیعی دوست داشتنی بسیاری است و یکی از مقاصد اصلی گردشگری در اروپا به شمار می رود.

دیدنی های وین

وین یکی از پر بازدیدترین شهرهای اروپا است. بخش عمده ای از جذابیت و تاریخ خود را مدیون موقعیت خود در ساحل رود زیبای دانوب است. شهر وین به دلیل داشتن کاخ ها و بناهای تاریخی زیبا، موزه ها و مکان های فرهنگی قدیمی و همچنین داشتن طبیعت زیبا و چشم نواز، یکی از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری اروپا محسوب می شود. وین یکی از پرآوازه ترین شهرهای جهان است و با القابی چون «شهر موسیقی» و «شهر رؤیاها» از آن یاد می کنند. امروزه مهم ترین مرکز تجاری و فرهنگی اتریش است.

1- کاخ هافبورگ

کاخ هافبورگ با سبک معماری باروک مجموعۀ سلطنتی است که قدرت و تأثیر خاندان هابسبورگ را نمایش می دهد. این کاخ صدها سال محل اقامت زمستانی حاکمان امپراتوری اتریش و مجارستان بود و در حال حاضر اقامتگاه رسمی و دفتر کار ریاست جمهوری اتریش است. در این مجموعۀ تاریخی می توانید از آپارتمان های سلطنتی و موزه های کاخ دیدن کنید.

2- تئاتر ملی وین

تئاتر ملی وین (تئاتر بورگ) شهرت خود را مدیون نمایش های آلمانی زبانی که به روی صحنه آن اجرا شد. پس از یک آتش سوزی ویرانگر در سال 1945، سالن تئاتر به تدریج بازسازی و در سال 1955 دوباره گشوده شد و از آن زمان به عنوان مهم ترین سالن تئاتر کشور قد علم نمود.

3- کاخ شونبرون

محل اقامت تابستانی پادشاهان اتریش در وین است. کاخ شونبرون در ناحیه ۱۳ وین بوده، از سال ۱۹۶۰ تبدیل به مهم‌ترین منطقۀ توریستی وین شده است. ورود به فضای باز فاقد هزینه است اما برای بازدید از کاخ باید بلیت بگیرید. تعداد اتاق ها در کاخ زیاد است. دیوار اتاق سی و دوم آن مملو از مینیاتور ایرانی است.

4- تالار اپرای ایالتی وین

تالار اپرای ایالتی وین یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه ترین تئاترهای جهان است که میزبان بسیاری از آهنگسازان، موسیقی دانان، تک نوازان و رقصنده های معروف جهان بوده است. اجراهای اپرایی و باله حداقل 300 بار در سال در این تالار برگزار می شوند.

5-بنای یادبود و میدان ماریا ترزا

بنای یادبود ملکه ماریا ترزا یکی از عظیم ترین بناهای وین است که در میدانی به همین نام در همسایگی موزه تاریخ هنر و موزه تاریخ طبیعی قرار گرفته است.

6- نَش مارکت

نش مارکت وین، بازاری محلی است که در خیابان وینزایل قرار دارد. تعداد زیادی غرفه های در سرتاسر این بازار برپا هستند و محصولات مختلفی از میوه و سبزیجات تازه گرفته تا پنیر و غذاهای دریایی را برای فروش عرضه می کنند. این بازار به خاطر وسعتش شهرت جهانی دارد.

7- تییِرگارتِن شونبرون

تییرگارتن شونبرون که به اسم باغ وحش وین نیز شناخته می شود در کاخ شونبرون قرار دارد و قدیمی ترین باغ وحش جهان است. این باغ وحش در سال ۱۷۵۲ احداث شد و به عنوان بخشی از کاخ شونبرون فقط باغ وحشی نمایشی مخصوص خاندان سلطنتی بود؛ اما امروزه این باغ وحش مرکز حفاظت از گونه ها و نیز ارائه دهندۀ برنامه های آموزشی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.