کلمبو/کندی/بنتوتا
TAJ SAMUDRA/GOLDEN CROWN/RIU AHUNGALLA
سرویس B.B

7 شب اقامت دوتخت 153,000,000 ریال

اطلاعات بیشتر
درباره تور

این تور از 10 , مهر , 1398 تا 14 , آذر , 1398 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 7 شب

خدمات تور
برنامه سفر

روز 0 - گشت کلمبو با نهار، گشت پارک فیل ها، گشت سیگیریا با نهار، گشت رودخانه مادهو و پارک لاک پشت ها در بنتوتا